grabacio Edició i gravació de vídeo

Si està pensant en realitzar un vídeo per a mostrar-lo en fires, pàgines web, dvd promocionals, per repartir entre els seus clients i/o associats o per qualsevol altre ús sàpiga que ara amb La Quadra li pot realitzar.

Disposem d’un operador de càmera experimentat, amb material necessari per a poder realitzar el seu projecte i amb vehicle propi per desplaçar-se on calgui.

El nostre operador de càmera ha realitzat multitud de gravacions tant en interiors com en exteriors, lluny o a prop. Entre d’altres localitzacions hem realitzat treballs en una granja de porcs, a la platja, al vell mig de Barcelona, hem realitzat gravacions en casaments, a més de realitzar gravacions amb estades llargues com 1 més als campaments de refugiats Saharauis a Algèria o 3 mesos a Tanzània per la filmació d’un documental per a una reconeguda ONG.

Si el seu esdeveniment requereix d’un muntatge multi-càmera disposem d’operadors de càmera freelance amb experiència contrastada que ens permet dur a terme aquells projectes que ho requereixin.

Podem filmar el seu esdeveniment , però si ho desitja també podem editar-li el vídeo i entregar-li en el format desitjat, que dependrà del ús que en vulgui fer.

Si vostè és una empresa que ofereix serveis de vídeo (fotògrafs de casaments, productores, operador de càmera freelance, etc.) i necessita puntualment un operador de càmera per una tasca que bé per manca de personal o per falta de temps no pot dur a terme, també li podem realitzar la gravació i li entreguem les cintes per a poder treballar-les vostè mateix, no dubti en contactar-nos per fer-nos la seva consulta.

Formulari de contacte